ترجمه مقاله الگوهای اندازه ‌گیری سرمایه فکری با نگاهی به بخش خدمات

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
ترجمه مقاله الگوهای اندازه ‌گیری سرمایه فکری با نگاهی به بخش خدمات

تعداد صفحه با ترجمه: 13 صفحه
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

TITLE Article: Intellectual capital measurement models look at the services sector
Abstract: Modern economic growth, sources of knowledge and information can be ¬. This increases the importance of intellectual capital (IC = Intellectual Capital) as a research and economic issues have been. The role and contribution in the development of intellectual capital management, technical and social economy has been subject to new research, so that institutional knowledge, main competitive advantage and create value is known. Therefore, to achieve competitive advantage and survival of the organization depends on its ability to create, store, distribute and use knowledge assets. ¬ size by making the intellectual capital of the strategic approach is based on intangible assets. The effect of ¬ property based on interest rates and create value for organizations that are seeking, is measured. In recent years to measure intellectual capital, several approaches and models is discussed. This article approaches and patterns ¬ intellectual capital measurement is briefly reviewed. Then, using structural equation model navigation (SEM = Structural Equation Model), patterns for service offers.


عنوان مقاله: الگوهای اندازه ‌گیری سرمایة فکری با نگاهی به بخش خدمات
چکیده: رشد نوین اقتصادی، از دانش و اطلاعات سرچشمه می¬‌گیرد. این امر موجب افزایش اهمیّت سرمایة فکری (IC= Intellectual Capital) به عنوان مقوله ای پژوهشی و اقتصادی شده است. نقش و سهم سرمایة فکری در پیشرفت مدیریتی، فنّی و اجتماعی اقتصاد موضوع تحقیقات جدید قرار گرفته است، به گونه‌ای که دانش سازمانی، عامل اصلی مزیّت رقابتی و خلق ارزش شناخته شده است. بنابراین، دستیابی به مزیّت رقابتی و بقای سازمان در گرو توانایی آن در خلق، ذخیره، توزیع و کاربرد دارایی های دانشی است. اندازه¬‌گیری سرمایة فکری بر اساس رویکردی راهبردی از دارایی های نامشهود استوار است. اثر این دارایی¬ها بر مبنای میزان خلق ارزش و منافعی که برای سازمان در پی دارد، سنجیده می‌ شود. در سالهای اخیر برای اندازه‌گیری سرمایة فکری، چندین رویکرد و الگو مطرح شده است. این مقاله رویکرد¬ها و الگوهای اندازه‌گیری سرمایة فکری را به اختصار مرور می ‌کند. سپس، با استفاده از الگو یابی معادلات ساختاری (SEM= Structural Equation Model)، الگوی مناسبی برای بخش خدمات ارائه می ‌دهد.

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 679 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 13

حجم فایل:29 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: