فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

آموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه

آموزش مرحله به مرحله تولید کاکتوس درون شیشه همراه با تصاویر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته

پرایمینگ گیاه باقلا برای مقاومت به شته سبز هلو

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز

القای مقاومت به شته سبز هلو روی گیاه باقلا توسط چای سبز

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید

القای مقاومت به شته سبز هلو روی گیاه باقلا توسط بوتیریک اسید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید

القای مقاومت به شته سبز هلو روی گیاه باقلا توسط سالیسیلیک اسید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله شبکه های اجتماعی و انتخاب شغل

مقاله شبکه های اجتماعی و انتخاب شغل موضوع انگلیسی:Social networks and occupational choice زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:13 سال انتشار:2014

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تاثیرات کشاورزی حفاظتی بر محصول عملکرد در چین

مقاله تاثیرات کشاورزی حفاظتی بر محصول عملکرد در چین بستگی به شیوه های خاص دارد ، موضوع انگلیسی:The impacts of conservation agriculture on crop yield in China depend on specific practices, زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:8 سال انتشار:2014

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تحلیل توسعه کشاورزی فراغت

مقاله تحلیل توسعه کشاورزی فراغت موضوع انگلیسی:Development Analysis of Leisure Agriculture زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:6 سال انتشار:2015

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله کاربرد شبکه های اطلاعات محور در عصر حاضر کشاورزی

مقاله کاربرد شبکه های اطلاعات محور در عصر حاضر کشاورزی موضوع انگلیسی:Applying Information-Centric Networking in Today’s Agriculture زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:5 سال انتشار:2014

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی